AİHM’İN AKGÜN/TÜRKİYE KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

0
AİHM’İN AKGÜN/TÜRKİYE KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ I. BAŞVURUCU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER Başvurucu eski bir polis memurudur ve 19/8/2016’da ihraç edilmiştir. 17/10/2016’da sorgulanmış ve kendisine ait hattan...

GEÇMİŞE DÖNÜK ARAMA İLE GELECEĞE KONAN İPOTEK: YARGININ BYLOCK AÇMAZI

0
ÖZET Bu yazıda; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Bylock ile ilgili temyiz incelemesi yaptığı bir dosyada yer verdiği “geçmişe dönük arama” kavramından hareketle, CMK’nın 134. maddesinde...

“YENİDEN YAPILANMA” ADI ALTINDA YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARIN HUKUKA AYKIRILIĞI

0
Özet: Bu makalede, yerleşik Yargıtay içtihatları bağlamında; son zamanlarda “yeniden yapılanma” adı altında yapılmaya başlanan soruşturmaların hukuka aykırılığına, hangi faaliyetlerin bu kapsamda değerlendirilebileceğine ve yeniden...

DARBE SUÇU YALNIZCA ÖRGÜTLÜ BİR YAPI TARAFINDAN MI İŞLENEBİLİR?

0
A. GİRİŞ Tarafımca kaleme alınan; "15 Temmuz Yargılamalarının Silahlı Örgüt  (TCKmd.314) Kapsamında Yapılması Doğru mudur? başlıklı makaleye cevaben Prof. Dr. Ersan ŞEN 07 Eylül 2020 tarihinde; "Suç İçin Anlaşma...

ANAYASA MAHKEMESİ DÜŞMAN CEZA HUKUKU MU UYGULUYOR?

0
ANAYASA MAHKEMESİ DÜŞMAN CEZA HUKUKU MU UYGULUYOR? Bu yazı; Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 46 gün arayla ankesör konusunda verdiği iki kararı bağlamında düştüğü çelişkileri ve daha...

İLK DÜĞMENİN YANLIŞ İLİKLENMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİNİN AYDIN YAVUZ KARARI

0
İLK DÜĞMENİN YANLIŞ İLİKLENMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİNİN AYDIN YAVUZ KARARI Anayasa Mahkemesinin (AYM), 20/6/2017 tarihinde verdiği Aydın Yavuz ve diğerleri kararı tutukluluğun hukukiliğiyle ilgili olsa da,...

SİLAHLI ÖRGÜT MENSUBU OLMANIN ÖN KOŞULLARI VE 15 TEMMUZ YARGILAMALARI

0
I.GENEL OLARAK Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 314. maddesinde düzenlenen suçların failleri silahlı örgüt kuran, yöneten, üye olan, silahlı örgüt adına suç işleyen ve silahlı örgüte...

SON ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ iLE HÜKÜMETE KARŞI SUÇ (TCK Md. 312) İŞLENEMEZ SUÇ HALİNE Mİ...

0
Anayasanın yürütme yetkisine ilişkin maddelerinde 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun1 ile değişiklik yapılmış, ancak aynı doğrultuda TCK’nın yürütme organını koruyan...

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BOYUTLARIYLA ÇIPLAK ARAMA

0
ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BOYUTLARIYLA ÇIPLAK ARAMA I.  GENEL OLARAK Son günlerde gündeme gelen “çıplak arama” ile ilgili Türk hukukunda ve uluslar arası metinlerde de düzenlemeler bulunmaktadır....

TÜM YÖNLERİYLE KOŞULLU SALIVERİLMEDE İYİ HALLİ OLMA ŞARTI

0
TÜM YÖNLERİYLE KOŞULLU SALIVERİLMEDE İYİ HALLİ OLMA ŞARTI I. GENEL OLARAK 15 Nisan 2020’de yürürlüğe giren 7242 sayılı Yasa ile başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik...