BİR SKANDALLAR ZİNCİRİ; BYLOCK!

1214

BİR SKANDALLAR ZİNCİRİ; BYLOCK!

Bilindiği üzere, Bylock verileri 2016 başında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından hackerlik yoluyla ele geçirilmiştir. MİT ele geçirdiği veriler üzerinde aylarca çalışmış ve bunları Mayıs 2016’da ilgili kurumlarla paylaşmıştır.[1] CMK’nın 134. maddesine açıkça aykırı ele geçirilen Bylock’a kılıf uydurabilmek ve “bu konuda verilmiş bir hakim kararı var” diyebilmek için Ankara 4. Sulh ceza Hakimliğinden “kopyalamaya (imaj)” ilişkin bir karar dahi aldırılmıştır.[2]

Sulh ceza hakimliği bu kararında; “Bylock ile ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan gelen …”

-Bir adet Sony marka HD-B1 model, üzerinde bBW3DEKG9121056 seri numaralı ve ön yüzünde 1173 … 96 yazılı hard disk,

-Bir adet Kingston marka Datatraveler, uç kısmında DTIG4/86B … 04 yazılı flash bellek üzerinde kopya çıkarılıp bilirkişi incelemesi yapılmasına” karar vermiştir.

Bu karar rejim yargısı için çok önemli ve adeta onlar için “can simididir.” Zira 16. Ceza Dairesi (CD), Bylock soruşturmasının bu karar üzerine başladığını ve Bylock verilerinin TAMAMININ kararda yazılı hard disk ve flash bellekte bulunduğunu söylemiştir.[3]

 Ceza Genel Kurulu da (CGK), ortada CMK’nın 134. maddesine uygun verilmiş bir arama kararı olmadığını çok iyi bildiğinden, kopyalamaya (imaj) ilişkin bu kararı “GEÇMİŞE DÖNÜK ARAMA!” olarak kabul etmiştir.[4] İlk derece ve istinaf mahkemeleri de 16. CD ve CGK’nın bu hukuksuz kararlarını referans kabul ederek, hakkında Bylock iddiası olan herkese ağır cezalar yağdırmıştır.

Ancak 16. CD, MİT’in 09/12/2016’da Bylock verilerinin tamamını savcılığa teslim ettiğini söylese de, durumun aslında hiç de öyle değildir. Çünkü bu karardan aylar sonra içinde Bylock verilerinin olduğu başka bir flash bellek savcılığa teslim edilmiştir. Bu durum Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 24/3/2017 tarihli kararıyla ortaya çıkmıştır. Zira bu karar da, Ankara Başsavcılığı MİT’ten gönderildiği bildirilen Datatraveler G4 marka DTİG4/8GB 04570-760B00…. seri numaralı dijital materyal üzerinden imaj alınması için hakimlikten talepte bulunmuş ve bu talep aynı gün kabul edilmiştir.[5]

Bu karar, aslında hakim kararı olmadan Bylock verileri üzerinde MİT’in aylarca çalıştığının ve bu verilerin delil olamayacağının tek başına ispatıdır. Karara konu talep yazısında belirtildiği üzere, MİT daha önce teslim ettiği dijital materyalden farklı bir dijital materyali savcılığa göndermiş ve sulh ceza hakimi de noter gibi yine bu talebi kabul etmiştir.

O zaman biz de soralım;

  • Karara konu flash bellek içinde ne kadar veri ve daha önemlisi bu verilerin içinde neler vardır ? Bu verilerin imajı, zaman damgası ve hash değerleri nerededir?
  • Bu verilerin 09/12/2016’da teslim edilen verilerle aynı olduğu nasıl anlaşılmıştır? Acaba, duymadığımız ya da basına yansımayan daha kaç dijital materyal üzerinde çalışıldıktan sonra savcılığa teslim edilmiştir?
  • 16. CD ve CGK’nın kabulü gibi Bylock verilerinin TAMAMI 09/12/2016’da savcılığa teslim edildiğine, Bylock sunucusu da Mart 2016’dan sonra kullanılamadığına, yani bu tarihten sonra sunucudan veri çekme ihtimali kalmadığına göre, 24/3/2017’de teslim edilen veriler nereden çıkmıştır? Bu veriler hangi usul ve yetkiye istinaden ele geçirilmiştir?
  • Acaba, MİT verileri neden eksik teslim etmiş ya da bu verileri saklamıştır? Sonradan teslim ettiği veriler içinden hangi bilgiler silinmiş ya da eklenmiştir? Bu durumun Bylock kullandığı iddia edilen siyasilerle nasıl bir ilgisi vardır?
  • Eğer Bylock’la ilgili soruşturma 09/12/2016’da başladıysa; 2937 sayılı Kanun’un 4/son maddesi gereğince istihbari görev dışında (adli kolluk gibi) başka bir görev verilmesi yasak olan MİT, hangi yetki ve göreve istinaden 24/3/2017’deki verileri teslim etmiştir?
  • Yine 2937 sayılı Kanun’un Ek-1. Maddesi gereğince, “casusluk” suçları dışında (ör. silahlı örgüt üyeliği gibi) MİT’in elindeki bilgi ve belgelerin adli mercilerce istenmesi yasak olduğuna göre, savcılık bu belgeleri nasıl MİT’ten istemiş ve MİT’de gönderebilmiştir?
  • Teslim edilen veriler Bylock serverindan ele geçirildiyse neden tek harddisk ya da flash bellekte değil de, 3 ayrı dijital materyalde savcılığa teslim edilmiştir? Veri büyüklüklerine bakılınca tek bir flash belleğe sığabilecek verilerin ayrı ayrı depolanmasının sebebi nedir?

İzmir askeri casusluk dosyasında;[6] “…ele geçirilen dijital materyaller yönünden de CMK’nın 134. maddeye göre hâkim kararının bulunmadığı gibi bu materyallerin kopya ya da adli kopyalarının (adli imaj) alınmadığı, kopya ya da adli kopya almama gerekçesinin tutanağa yazılmadığı, ayrıca ileride dijital materyallere ekleme yapıldığı yönünde oluşacak ithamlara karşı alınması gerekli HASH (birebir yedeğin değiştirilip değiştirilmediğini tespite yarayacak zaman ve bütünlük kontrolü imkânı sağlayan değer) değerlerinin tespit edilerek tutanağa geçirilmediği..” gerekçesiyle verilen beraat kararını onayan 16. CD’nin,[7] ekleme/çıkarma yapıldığı çok açık olan Bylock’taki tutum ve uyguladığı düşman ceza hukukunun sebebi nedir?

Sonuç

Kısaca, Bylock’ta delil zincirinin bozulduğu sabittir. CMK’nın 134. maddesine her yönden aykırı ele geçirilen verilerle kişilerin cezalandırılabilmesi mümkün değildir. Sadece 2017’de verilen ikinci imaj alma kararıyla ilgili şaibeli durum bile Bylock’un “çöp” olması yeterlidir.

Dipnotlar:

[1] https://www.mit.gov.tr/basin60.html

[2] Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 09/12/2016 T., 2016/6774 D. İş.

[3] Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 24/4/2017 T. 2015/3 E. 2017/3 K.

[4] Yargıtay Ceza Genel Kurulu 26/9/2017 T., 2017/16.MD-956 E. 2017/370 K.

[5] Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 24/3/2017 T., 2017/2056 D. İş.

[6] İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 26/02/2016 T. 2014/100 E., 2016/37 K.

[7] Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 21/10/2016 T. 2016/6202 E., 2016/5088 K.