AİHM KARARI SONRASI YENİDEN YARGILAMA VE TAHLİYE BAĞLAMINDA ÖRNEK BİR YARGITAY KARARI

0
T.C. YARGITAY 9. Ceza Dairesi Esas No                : 2004/3780 Karar No              : 2004/3879 Tebliğname No     : 9-2004/101078 YARGITAY İLAMI Mahkemesi          :Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Karar Tarihi           :21.4.2004 Esas-Karar No       :1994/119 – 1994/183 Ek Karar Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi...

15 TEMMUZ YARGILAMALARININ SİLAHLI ÖRGÜT (TCK MD. 314) KAPSAMINDA YAPILMASI DOĞRU MUDUR?

0
A. GEÇMİŞTEKİ BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMLERİYLE İLGİLİ HUKUKİ VASIFLANDIRMA Silahlı örgütler bakımından geniş bir birikime sahip olan Türk yargısı, (başarılı veya başarısız) ihtilal harekâtları konusunda da...

SON ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ iLE HÜKÜMETE KARŞI SUÇ (TCK Md. 312) İŞLENEMEZ SUÇ HALİNE Mİ...

0
Anayasanın yürütme yetkisine ilişkin maddelerinde 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun1 ile değişiklik yapılmış, ancak aynı doğrultuda TCK’nın yürütme organını koruyan...

RAGIP ZARAKOLU/TÜRKİYE KARARI (Başvuru No. 15064/12, 15/9/2020)

0
I – OLAYLAR Başvurucu, KCK üyesi olduğu şüphesiyle 28 Ekim 2011 tarihinde gözaltına alınmış ve 1 Kasım 2011 tarihinde silahlı terör örgütü üyeliğinden (TCK 314/2)...

GEÇMİŞE DÖNÜK ARAMA İLE GELECEĞE KONAN İPOTEK: YARGININ BYLOCK AÇMAZI

0
ÖZET Bu yazıda; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Bylock ile ilgili temyiz incelemesi yaptığı bir dosyada yer verdiği “geçmişe dönük arama” kavramından hareketle, CMK’nın 134. maddesinde...

YARGITAY’IN HANEFİ AVCI KARARI BAĞLAMINDA SUÇUN MANEVİ UNSURU VE 15 TEMMUZ YARGILAMALARI

0
A. SİLAHLI ÖRGÜT MENSUBİYETİ SUÇUNDA MANEVİ UNSURU Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 302, 309, 311, 312, 314 ve 316. maddelerinde yer verilen suçların manevi unsuru doğrudan...

DARBE SUÇU YALNIZCA ÖRGÜTLÜ BİR YAPI TARAFINDAN MI İŞLENEBİLİR?

0
A. GİRİŞ Tarafımca kaleme alınan; "15 Temmuz Yargılamalarının Silahlı Örgüt  (TCKmd.314) Kapsamında Yapılması Doğru mudur? başlıklı makaleye cevaben Prof. Dr. Ersan ŞEN 07 Eylül 2020 tarihinde; "Suç İçin Anlaşma...

SİLAHLI ÖRGÜT KABULÜNDE EN ÖNEMLİ UNSUR OLAN “MATUF EYLEM” BAĞLAMINDA 15 TEMMUZ YARGILAMALARI

0
SİLAHLI ÖRGÜT KABULÜNDE EN ÖNEMLİ UNSUR OLAN “MATUF EYLEM” BAĞLAMINDA 15 TEMMUZ YARGILAMALARI Bir yapılanmayı silahlı örgüt olarak kabul etmek için matuf suçtan mahkumiyet zorunludur....