BYLOCK VE ANKESÖR DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

16329

 

BYLOCK VE ANKESÖR DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 

Aşağıdaki dilekçeler AİHM’in Ekimdzhiev ve Diğerleri/Bulgaristan kararı esas alınarak hazırlanmıştır.

Faydalı olması dileğiyle

Bylock’a İlişkin Dilekçenin Word Hali: Dilekçe Örneği- Bylock

Ankesör ve HTS Kayıtlarına İlişkin Dilekçenin Word Hali: Dilekçe Örneği- Ankesör