DEPREM SONRASI MAZERET VE ÖZEL İZİN DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

15587

DEPREM SONRASI VERİLEBİLECEK MAZERET İZNİ VE ÖZEL İZİN DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 94. maddesi gereğince; “hükümlülük süresinin onda birini iyi hâlle geçirmiş olanlar” ve 95. maddesi gereğince de; “açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlar” için hazırlanan mazeret izni ve özel izin dilekçe örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle.

Mazeret İzni Dilekçesi: Mazeret İzni Dilekçesi (5275 s. K. m. 94)

Özel İzin Dilekçesi: Özel İzin Dilekçesi (5275 s. K. m. 95)