HASTALIK NEDENİYLE TAHLİYE/İNFAZININ ERTELENMESİ İSTEMLİ DİLEKÇELER İLE TEDBİR TALEPLİ AYM VE AİHM BAŞVURU FORMLARI

12440

 

Hastalık nedeniyle tahliye/infazın ertelenmesine yönelik dilekçe örneği ile tedbir talepli AYM ve AİHM başvuru formlarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Başvuru süreciyle ilgili şu yolun takip edilmesinde fayda olduğunu düşünmekteyiz; ilgili kişi hakkında henüz bir karar verilmemiş ya da verilen karar henüz kesinleşmemişse, yani dosyası soruşturma aşamasında ise Cumhuriyet Başsavcılığına, yargılama aşamasında ise ilgili ceza mahkemesine, istinaf aşamasında ise ilgili bölge adliye mahkemesi ceza dairesine ve Yargıtay aşamasında ise ilgili ceza dairesine aşağıdaki (1) numaralı dilekçeyle tahliye/infazın ertelenmesi başvurusu yapılmalıdır. Bu başvurunun reddi ya da başvurudan itibaren 3-4 gün içinde bir cevap verilmemesi halinde doğrudan, Anayasa Mahkemesine (2) numaralı başvuru formuyla tedbir talepli başvuru yapılabilir.

İlgili kişi hakkında karar kesinleşmiş ve infaz süreci başlamışsa; tahliye/infazın ertelenmesi için infaz hakimliğine itiraz edilmişse, 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 6/2. maddesi gereğince, infaz hakimliği bir hafta içinde karar vermek zorundadır. Bu süre beklendikten sonra, itirazın reddine karar verilirse, ilgili ağır ceza mahkemesine itirazda bulunulmalı ve ağır ceza mahkemesi talebi reddederse AYM’ye tedbir talepli başvuru yapılmalıdır. İnfaz hakimliği bir hafta içinde bir karar vermez ise bu durumda doğrudan AYM’ye başvuru yapılabilir. Ya da infaz hakimliğinin talebi reddi üzerine ağır ceza mahkemesi 3-4 için de bir karar vermezse, bu mahkemenin kararı da beklenmeden AYM’ye başvuru yapılabilir. AYM başvurusundan sonra ağır ceza mahkemesinin talebi reddi halinde, bu karar AYM başvurusuna eklenebilir

AYM’ye yapılacak başvuru; ilgilinin kendisi tarafından yapılacaksa cezaevi idaresi aracılığıyla, avukatı tarafından yapılacaksa bizzat AYM’ye ya da adliyelerde görevlendirilen mahkemeler aracılığıyla yapılmalıdır. Faks ya da mail yoluyla AYM’ye başvuru yapılmamalıdır. 

AYM’nin yapılan başvuruyu reddi ya da 3-4 gün içinde bir cevap vermemesi halinde (3) numaralı dilekçe ilgiliye uyarlanarak AİHM’e fakslanmalı (Faks No: +33 (0)3 88 41 27 30 ve +33 (0)3 90 21 43 10), AİHM’in tedbir talebini kabulü halinde, (4) numaralı AİHM başvuru formu doldurularak AİHM’e gönderilmelidir.

(1) HASTALIK-NEDENIYLE-TAHLIYE/INFAZIN-GERI-BIRAKILMASI-TALEPLI-DILEKCE-ORNEGI (Word)

(2) TEDBİR TALEPLİ AYM BAŞVURU FORMU

(3) TEDBİR TALEPLİ AİHM DİLEKÇE ÖRNEĞİ (Word)

(4) TEDBİR TALEPLİ AİHM BAŞVURU FORMU